BẢNG GIÁ Micro có dây
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ÂM THANH TRUNG CHÍNH xin gửi tới Quý Cơ quan bảng giá các loại sản phẩm Micro có dây hiện có như sau:

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị
tính
Đơn giá
(Chưa có VAT)
Tình trạng Bảo hành
1 Micro có dây
1 Micro ca hát
1 Micro Sennheiser MKE 1
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
2 Micro Sennheiser MKE 2
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
3 Micro Sennheiser HSP 4
Sennheiser
chiếc 16.280.000 VND Còn hàng 12 tháng
4 Micro Sennheiser HSP 2
Sennheiser
chiếc 16.960.000 VND Còn hàng 12 tháng
5 Micro Sennheiser ME 4
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
6 Micro Sennheiser ME 3-EW
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
7 Micro Sennheiser ME 2
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
8 Micro có dây Sennheiser E 820S
Sennheiser
chiếc 1.316.700 VND Còn hàng 12 tháng
9 Sennheiser E 822S
Sennheiser
chiếc 1.617.000 VND Còn hàng 12 tháng
10 Micro có dây Sennheiser E 825S
Sennheiser
chiếc 1.824.000 VND Còn hàng 12 tháng
11 Micro có dây Sennheiser E 835-S
Sennheiser
chiếc 3.355.000 VND Còn hàng 12 tháng
12 Sennheiser E 845-S
Sennheiser
chiếc 4.015.000 VND Còn hàng 12 tháng
13 Sennheiser E 865-S
Sennheiser
chiếc 8.360.000 VND Còn hàng 12 tháng
14 Micro có dây Sennheiser E 935
Sennheiser
chiếc 5.720.000 VND Còn hàng 12 tháng
15 Micro có dây Sennheiser E 945
Sennheiser
chiếc 7.370.000 VND Còn hàng 12 tháng
16 Sennheiser E 965
Sennheiser
chiếc 16.750.000 VND Còn hàng 12 tháng
17 Sennheiser E 840-S
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
18 Sennheiser E 914
Sennheiser
chiếc 8.670.000 VND Còn hàng 12 tháng
19 Micro có dây cầm tay Sennheiser E 865
Sennheiser
chiếc 8.360.000 VND Còn hàng 12 tháng
2 Micro dành cho nhạc cụ
1 Micro Sennheiser MKH 8050
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
2 Micro Sennheiser MKH 800 TWIN
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
3 Micro Sennheiser MKH 50-P48
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
4 Micro Sennheiser MKH 40-P48
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
5 Micro Sennheiser MD 441-U
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
6 Micro Sennheiser MD 421-II
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
7 Micro Sennheiser MKH 8040
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
8 Micro Sennheiser MKH 8020
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
9 Micro Sennheiser MKH 800 P48
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
10 Sennheiser E 602
Sennheiser
chiếc 4.342.800 VND Còn hàng 12 tháng
11 Sennheiser E 604
Sennheiser
chiếc 4.342.800 VND Còn hàng 12 tháng
12 Micro Sennheiser E 604N
Sennheiser
chiếc 4.042.000 VND Còn hàng 12 tháng
13 Sennheiser E 606
Sennheiser
chiếc 3.626.700 VND Còn hàng 12 tháng
14 Sennheiser E 608
Sennheiser
chiếc 5.728.800 VND Còn hàng 12 tháng
15 Sennheiser E 609
Sennheiser
chiếc 3.234.000 VND Còn hàng 12 tháng
16 Micro Sennheiser E 614
Sennheiser
chiếc 5.751.900 VND Còn hàng 12 tháng
17 Sennheiser E 901
Sennheiser
chiếc 10.764.600 VND Còn hàng 12 tháng
18 Micro Sennheiser E 902
Sennheiser
chiếc 6.190.800 VND Còn hàng 12 tháng
19 Sennheiser E 905
Sennheiser
chiếc 4.943.400 VND Còn hàng 12 tháng
20 Sennheiser E 908 B
Sennheiser
chiếc 8.408.400 VND Còn hàng 12 tháng
21 Sennheiser E 908 B-EW
Sennheiser
chiếc 4.943.400 VND Còn hàng 12 tháng
22 Sennheiser E 906
Sennheiser
chiếc 5.913.600 VND Còn hàng 12 tháng
23 Sennheiser E 908 T-EW
Germany
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
24 Sennheiser E 908 D
Sennheiser
chiếc 8.408.400 VND Còn hàng 12 tháng
25 Micro Sennheiser E 912 WH
Sennheiser
chiếc 8.408.400 VND Còn hàng 12 tháng
26 Micro Sennheiser E 912-S BK
Sennheiser
chiếc 9.817.500 VND Còn hàng 12 tháng
27 Sennheiser E 904
Sennheiser
chiếc 4.943.400 VND Còn hàng 12 tháng
28 Sennheiser E 912 BK
Sennheiser
chiếc 8.408.400 VND Còn hàng 12 tháng
29 Sennheiser E 912-S WH
Sennheiser
chiếc 10.940.000 VND Còn hàng 12 tháng
3 Micro dùng máy quay
1 Micro Sennheiser SK 2000
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
2 Micro Sennheiser SK 100G3
Sennheiser
chiếc 7.360.000 VND Còn hàng 12 tháng
3 Micro Sennheiser MKH 8060
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
4 Micro Sennheiser MKH 60-1
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
5 Micro Sennheiser MKH 418-S
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
6 Micro Sennheiser MKH 416-P48U3
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
7 Micro Sennheiser MKH 30-P48
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
8 Micro Sennheiser MKE 600
Sennheiser
chiếc 13.680.000 VND Còn hàng 12 tháng
9 Micro Sennheiser MKE 44-P
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
10 Micro Sennheiser MKE 400
Sennheiser
chiếc 6.900.000 VND Còn hàng 12 tháng
11 Micro Sennheiser ME 66
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
12 Sennheiser EW 100 ENG-G3
Sennheiser
chiếc 20.940.000 VND Còn hàng 12 tháng
13 Micro Sennheiser EK 3241
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
14 Micro Sennheiser EK 2000
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
15 Micro Sennheiser SKP 3000
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
16 Micro Sennheiser SKP 2000
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng
17 Micro Sennheiser SKP 100 G3
Sennheiser
chiếc Liên hệ Còn hàng 12 tháng

Các điều khoản thương mại:
1. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
2. Bảo hành: Hàng hoá chính hãng và được bảo hành 12 tháng 
3. Giao hàng: Hàng hoá được giao trong vòng 02 ngày khi nhận được tiền đặt hàng
4. Thanh toán: Khách hàng thanh toán 50% sau khi đặt hàng, 50% còn lại sau khi giao hàng
Người làm báo giá
(Chữ ký, ghi rõ họ tên)
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ÂM THANH TRUNG CHÍNH
Địa chỉ: 488 Trần Khát Chân, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam
Điện thoại :04.36 36 60 60 - 04 36 28 60 33